Zalistnené plotové dekorácie, clony

a tieniace balkónové rohože


 

Návod na použitie

 

Dekoratívny prvok je možné inštalovať ako v exteriéroch (na ploty pozemkov, balkóny, terasy, obloženie časti fasád, atď.), tak i v interiéroch ako obloženie stien (fasády, átriá, haly a okolie recepcií), dekorácie výkladov v obchodoch a dekorácie výstavných stánkov, atď.

  

CHARAKTERISTIKA

 • Jednoduchá a rýchla inštalácia, možnosť úpravy rozmerov a tvarov.
 • Veľmi realistická a verná imitácia prírodného materiálu, kvalitné spracovanie, vysoká životnosť.
 • Nepotrebujú vodu na zalievanie, nepotrebujú pôdu na rast, dobre znášajú vysoké letné teploty.
 • Jednoducho umývateľná, vhodná pre viacnásobné použitie. Pre čistenie stačí použiť bežné domáce prostriedky.
 • Dlhšia životnosť v porovnaní s rohožami a clonami z prírodných materiálov.
 • Nepodlieha plesniam ani hnilobe, nehrdzavie, tlmí šírenie hluku.

  

INŠTALÁCIA

Rohože sa pripevňujú na už stojaci podklad, ktorý môže byť tvorený pletivom, stenou, zábradlím, či rôznymi plotovými dielcami. Ploty sa upevňujú najčastejšie pomocou sťahovacích pásiek, prípadne pokiaľ je podkladová konštrukcia celoplošná bez dostatočného množstva otvorov (napríklad drevené obloženie, drevený plot) je možné pre upevnenie použiť vrúty alebo spony (vždy vyššej kvality, najlepšie z nerezu).

 

Inštalácia kazetových dielcových plotov (25/25, 50/50, 100/100 cm):

 • Dielce sa vyberú z obalu a nechajú sa chvíľu položené na dotvarovanie.
 • Jednotlivé dielce pospájajte pomocou zámkov do požadovaného tvaru a na požadovanú veľkosť.
 • Pomocou plastových úchytiek sa pripevní najprv v hornej časti plotu k podkladnému pletivu pri zachovaní roviny horného okraju, aby horná hrana zostala neporušená (nezkracovaná).
 • Po kontrole rovinnosti horného okraju sa doplnia úchytky po celej ploche dielcov, aby bol plot celoplošne zaistený.
 • Pri dielcovom umelom plote doporučujeme najmenej 16 ks (interiér), ale lepšie 32 ks úchytiek (exteriér) na 1 m² (teda každý diel 25/25 cm pripevniť optimálne 2 ks úchytiek), aby sa rovina dielcov nevlnila, držala tvar a v prípade exteriérovej aplikácie odolávala i silnému vetru.
 • Prípadné presahy zalistnených dielcov i plastových úchytiek jednoducho odstránite kliešťami alebo odrežete či odstrihnete, neponechávajte ich voľne.
 • Umelý živý plot je možné inštalovať na vonkajšiu i vnútornú stranu oplotenia (pletiva, mreží).
 • Spodný rad dielcov nepokladajte priamo na zem, ale ponechajte ich aspoň 10 cm nad zemou, pri pletive skôr viac, pri pevnom podklade typu mreží to môže byť o niečo menej.
 • Pri pokladaní väčšej plochy naraz si vždy pri kúpe overte, že sa jedná o jednu šaržu, aby bola zaistená podobnosť farebného prevedenia ako celku, prípadne dielce z rôznych šarží náhodne skombinujte.

 

Inštalácia plotov balených v rolkách alebo na roštoch (CONIFER, LEAVES PL, W) a rohoží BAMBOO MAT:

 • Rolka sa rozmotá a ponechá sa chvíľu v rozvinutom stave na dotvarovanie.
 • V prípade potreby sa rolka skrátí na požadovanú výšku (upravenú hranu inštalujte dole).
 • Pri roštoch s dreveným rastrom v tvare nožnicovej mriežky je výhodou, že je možné takmer ľubovoľne meniť pomer výšky a šírky dielcu podľa miery roztiahnutia dielcu.
 • Pomocou plastových úchytiek sa pripevní najprv v hornej časti plotu k podkladovému pletivu pri zachovaní roviny pri hornom okraji a pri zachovaní spodného odstupu od terénu.
 • Spodnú hranu rolky nepokladajte priamo na zem, ale ponechajte ju aspoň 10 cm nad zemou, pri pletive skôr viac, pri pevnom podklade typu mreží to môže byť o niečo menej.
 • Pokiaľ je inštalovaná rolka ťažšia (napr. BAMBOO MAT), pri inštalácií si na dĺžku rolky vypomôžte napr. podkladnovým hranolom či fošňou, ktoré vymedzia spodnú hranu inštalovanej rolky tak, aby nebola po inštalácií v priamom kontakte s podkladom (zem). Po inštalácií hranol odstráňte.

 

 • Po kontrole rovnosti horného okraju sa doplnia úchytky po celej ploche umelého živého plotu, aby bol plot celoplošne zaistený, aby nedochádzalo k zosadaniu a aby plot odolával prípadnému zaťaženiu vetrom (platí hlavne pre ploty husté, ťažké a nepriedušné).
 • Pri rolovanom umelom plote so zalistnením odporúčame  min. 12 ks (interiér) a 12-18 ks (exteriér) úchytiek na 1 , čo pri plote s rozmermi 2x5 m (10 m²) môže predstavovať až 240 ks úchytiek.
 • Vyšší počet úchytiek odporúčame predovšetkým pri ťažších plotoch typu BAMBOO MAT a v oblastiach s častejším poryvom vetra.
 • Úchytky (sťahovacie pásky) pri rohoži BAMBOO MAT odporúčame dávať na miesta, kde sa križuje pozdĺžny nylonový výplet so zvislou lamelou.
 • Pri vonkajšej inštalácií odporúčame v pozdĺžnom smere umiestňovať úchytky vo vzdialenosti max. cca 25-30 cm a v priečnom smere taktiež, pričom v oblastiach s vyššou veternou záťažou aj hustejšie.
 • Pri inštalácií umelého živého plotu na pletivo je nutné rolky pripevniť ako k napínaciemu drátu (hore, dole aj uprostred), tak i k výpletovým drátom, ktoré vytvárajú oká pletiva.
 • Požadovaná dĺžka rolky sa jednoducho odreže nožnicami či odštipne kliešťami.
 • Umelý živý plot je možné inštalovať na vonkajšiu aj vnútornú stranu oplotenia (pletiva alebo mriežky).

  

POZOR – DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !!!

 • Hustejšie umelé živé ploty nie je vhodné inštalovať na miesta častého výskytu nárazového vetra, pokiaľ podklad nie je tvorený pevnou podložkou (napr. drevené dosky). Tieto ploty vytvárajú veternú bariéru, ktorá môže zapríčiniť poškodenie samotného umelého živého plotu, aj vlastnej nosnej konštrukcie plotu. Príkladom plotov vytvárajúcich výraznú veternú bariéru je BAMBOO MAT.
 • Dielce a rolky inštalované na pletivá a mriežky v miestach s vyšším nebezpečím výskytu nárazového vetru je odporúčané osadiť na náveternú stranu pletiva. (Plot je v prípade zaťaženia vetrom pritlačený na pevný nosný podklad).

                                 Bambusové rohože majú veľmi malú priepustnosť voči vetru, z tohto dôvodu ich 
                                 neinštalujte na veľké plochy v miestach, kde nie je dostatočne pevný podklad a kde je 
                                 často silný vietor, alebo hrozia silné veterné poryvy! V dôsledku silného 
                                 mechanického namáhania vplyvom vetra a v kombinácii s nedostatočným upevnením 
                                 môže dôjsť k ich poškodeniu.

 • Žiadne z rohoží, clon či dielcov sa nesmú inštalovať do blízkosti otvoreného ohňa, záhradných grilov a krbov alebo do tesnej blízkosti všetkých ostatných zdrojov tepla, ako sú halogenové žiarovky, svietidlá, tepelné telesá, elektrické a spalovacie motory, a podobne.
 • Minimálna vzdialenosť od všetkých zdrojov tepla do 60°C by mala byť v interiéri min. 100 cm, pri nedodržaní tejto vzdialenosti môže dôjsť k jeho poškodeniu.
 • Vystavenie otvorenému ohňu alebo blízkosť ohňa môže spôsobiť trvalé poškodenie plotu, alebo zvýšené riziko požiaru!!!
 • Rohože by sa nemali inštalovať ani s nimi inak manipulovať pri teplotách pod bodom mrazu. Plast pri nízkych teplotách krehne.
 • Napriek tomu, že ploty sú vyrobené s UV stabilizáciou, môže pri plote nainštalovanom na mieste s priamym slnečným žiarením dôjsť už behom niekoľkých mesiacov k zmene farebného odtieňu a zmene farebnosti, zosvetleniu. Jedná sa o očakávanú vlastnosť produktu, ktorá nemôže byť vnímaná ako dôvod k reklamácii. Lepšiu a dlhšie trvajúcu farebnosť majú dielcové produkty z PE. Lacnejšie rohože, kde je čiastočne použité PVC či polyester, majú nižšiu stálofarebnosť.

 

                                                                ŽIVOTNOSŤ

Životnosť umelých živých plotov je v porovnaní s prírodnými materiálmi (napr. rohože z rákosia) výrazne dlhšia. Rovnako ako pri prírodných materiáloch však záleží na konkrétnom umiestnení. Pokiaľ inštalujete rohož či dielce v exteriéri na miesta s vysokou záťažou bez zaistenia (slnečné žiarenie, miesta s častým a silným náporom vetra, chemicky agresívnejšie prostredie v kombinácii s prachovými čiastočkami, napr. okolie stavenísk a hlavných ulíc), životnosť bude samozrejme kratšia. Napriek tomu aj v takto nepriaznivých podmienkach môžete počítať s minimálne dvojnásobne dlhšou životnosťou, než akú mávajú tieniace rohože z prírodných materiálov, ktorých životnosť (funkčnosť) je často iba 1-2 roky. Potom sa už prírodné produkty začínajú často rozpadávať a plesnivejú. Pri rohožiach ARTLEAF je predpokladaná funkčnosť v exteriéri 2-5 rokov, v optimálnych podmienkach môže však byť aj dlhšia. V interiéri je to ešte viac.

Rovnako dôležité je konkrétne umiestnenie umelých živých plotov aj pre ich stálofarebnosť, kedy na južnej strane s intenzívym slnečným žiarením je degradácia farieb vyššia, zatiaľ čo na zatienenej severnej strane je nižšia. Platí to aj pri umiestnení v interiéri. Zvlášť pri stálofarebnosti (ale aj pri životnosti) platí, že drahšie kazetové dielce sú odolnejšie. Príkladom môže byť rada PREMIUM TILE 50, najrealistickejšie, dielcové umelé živé ploty vyznačujúce sa niekoľkokrát dlhšou životnosťou oproti iným radám (bežne 5 a viac rokov). Záručná doba je pre všetky umelé živé ploty 2 roky.

   

ZAZIMOVANIE – SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA – LIKVIDÁCIA

Rohože a clony sa nemusia nijak zazimovávať. Jednoducho sa nechajú prichytené v mieste inštalácie, kde na ne môže v zime padať sneh. Avšak je nutné, aby sa za zimných mesiacov s plotom nijak nemanipulovalo, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu z dôvodu krehkosti materiálu pri nízkych teplotách. Sneh teda z rohoží v mraze a chlade neometajte a ponechajte ho na rohoži, aby sa prirodzene roztopil.

Nepoužité dielce neskladujte dlhodobo v prostredí s vyššou teplotou a na priamom slnku. Dielce skladujte v horizontálnej polohe, rolky naopak vertikálne v rolke, v tieni. V prípade skladovania väčšieho počtu by rolky nemali byť umiestňované na sebe. Skladovanie vo vlhkých priestoroch je bez obmedzení.

Starý diel či rohož po ukončení plnenia jej funkcie demontujte a odvezte do zberného dvora. Prípadne dovezte Vášmu predajcovi na spätný zber.

V žiadnom prípade starý diel, kazetu či rolku nepálte a nevhadzujte do zmesného odpadu!